Tổng đài bán hàng - CSKH: 19006006 - 024.36 555999
Trang chủ » Khuếch đại - Amplifier » Khuếch đại cao tần Eight - LA

Khuếch đại Winersat WIA-860i

Khuếch đại Winersat WIA-860i

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Winersat WIA-860i, chuyên dùng khuếch đại tín hiệu cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể khuếch đại cho 25 ~ 40 tivi.

Khuếch đại Winersat WIA-860

Khuếch đại Winersat WIA-860

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Winersat WIA-860, chuyên dùng khuếch đại tín hiệu cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể khuếch đại cho 25 ~ 40 tivi. Thiết bị nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.

Khuếch đại Winersat WCA-5086

Khuếch đại Winersat WCA-5086

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Winersat - WCA-5086, chuyên dùng khuếch đại tín hiệu cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể khuếch đại cho 40 ~ 60 tivi. Thiết bị nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.

Khuếch đại Winersat WCA-40VNRA

Khuếch đại Winersat WCA-40VNRA

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Winersat WCA-40VNRA, chuyên dùng khuếch đại tín hiệu cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể khuếch đại cho 40 ~ 60 tivi. Thiết bị nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.

Khuếch đại Alantek 308-IA3086-3000

Khuếch đại Alantek 308-IA3086-3000

Khuếch đại Alantek 308-4086H1-B300

Khuếch đại Alantek 308-4086H1-B300

Khuếch đại truyền hình cáp Alantek 308-4086H1-B300 Chuyên dùng khuếch đại tín hiệu cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể khuếch đại cho 40 ~ 60 tivi. Thiết bị nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.

Khuếch đại Eight DA-86228NR

Khuếch đại Eight DA-86228NR

Khuếch đại Eight-AMP86234AITRM

Khuếch đại Eight-AMP86234AITRM

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Eight AMP86234AITRM, chuyên dùng cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể dùng cho 30~40 Tivi. 

Khuếch đại Eight-AMP86234AITR

Khuếch đại Eight-AMP86234AITR

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Eight model : AMP 86234AITR, chuyên dùng cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể dùng cho 30~40 Tivi. Thiết bị nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.

Khuếch đại trục Eight TA860

Khuếch đại trục Eight TA860

Khuếch đại đường dây Norsat LA 30

Khuếch đại đường dây Norsat LA 30

Khuếch đại tín hiệu dường dây Infosat LIN-03

Khuếch đại tín hiệu dường dây Infosat LIN-03

Bộ khuếch đại tín hiệu đường dây Infosat LIN-03 giúp khuếch đại tín hiệu đường dây anten Parabol/Anten UHF khi đường dây chạy quá dài, hoặc chia tín hiệu anten Parabol/anten UHF cho nhiều đầu thu. Thiết bị thường được sử dụng trong các hệ thống truyền hình. Thiết bị được nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.

Khuếch đại đường dây Infosat LIN-01

Khuếch đại đường dây Infosat LIN-01

Bộ khuếch đại tín hiệu đường dây Infosat LIN-01 giúp khuếch đại tín hiệu đường dây anten Parabol khi đường dây chạy quá dài, hoặc chia tín hiệu anten Parabol cho nhiều đầu thu. Thiết bị thường được sử dụng trong các hệ thống truyền hình. Thiết bị được nhập khẩu chính thức, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.

Khuếch đại tín hiệu dường dây Infosat LIN-02

Khuếch đại tín hiệu dường dây Infosat LIN-02

Khuếch đại cao tần Infosat INF AH55B

Khuếch đại cao tần Infosat INF AH55B

Khuếch đại tín hiệu Infosat INF AH55B hỗ trợ khuếch đại 4 ngõ vào tín hiệu Anten Parabol và 1 ngõ vào anten. Thường được sử dụng trong các trung tâm Headend, trung tâm truyền hình cáp....

Khuếch đại Infosat 750N

Khuếch đại Infosat 750N

Khuếch đại trục Infosat LAT-860i

Khuếch đại trục Infosat LAT-860i

Khuếch đại trục Infosat LAT-860T

Khuếch đại trục Infosat LAT-860T

Khuếch đại Infosat LAT8602/8220

Khuếch đại Infosat LAT8602/8220

Khuếch đại Pacific PDA8640

Khuếch đại Pacific PDA8640

ộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA8640, chuyên dùng khuếch đại tín hiệu cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục. Có thể khuếch đại cho 25 ~ 40 tivi.

Khuếch đại Pacific PDA8620

Khuếch đại Pacific PDA8620

Bộ Amplifier - khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8620, chuyên dùng khuếch đại tivi cho các gia đình với số lượng  2 – 10 tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục.

Khuếch đại Seebest 7530MZ1

Khuếch đại Seebest 7530MZ1

Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Seebest 7530chuyên dùng cho hệ thống truyền hình cáp, mạng tivi CATV của các tòa nhà, khách sạn, chung cư, hộ gia đình dùng nhiều tivi, tín hiệu khuếch đại ra tới các tivi đẹp, rõ nét, hoạt động ổn định, liên tục.

Khuếch đại Fracarro AMP9762

Khuếch đại Fracarro AMP9762