Tổng đài bán hàng - CSKH: 19006006 - 024.36 555999
Trang chủ » Dụng cụ làm cáp - Kìm Tool » Kìm bóp giắc Hanlong HT-H510B

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518A

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518A

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518A : là loại kìm bóp giắc F nén dọc chống nước, sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6. Sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-H518A giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, chống nước và đạt thẩm mỹ cao.

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518B

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518B

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518B : là loại kìm bóp giắc F loại nén dọc chống nước, sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6. Sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-518B giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, chống nước và đạt thẩm mỹ cao.

 

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518G

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518G

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H518G : là loại kìm bóp giắc F, RCA, BNC nén dọc chống nước, sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6. Sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-H518G giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, chống nước và đạt thẩm mỹ cao.

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H548A1

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H548A1

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H548A1 : là loại kìm bóp giắc F loại nén dọc chống nước, sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6, RG11, sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-H548A1 giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, chống nước và đạt thẩm mỹ cao.

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H548G201

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H548G201

Kìm bóp giắc Hanlong HT-H548G201 : là loại kìm bóp giắc F, BNC, RCA loại nén dọc chống nước, sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6, RG11, sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-H548A1 giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, chống nước và đạt thẩm mỹ cao.

Kìm bóp giắc Hanlong HT-507

Kìm bóp giắc Hanlong HT-507

Kìm bóp giắc Hanlong HT-507 : là loại kìm bóp giắc F , sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6. Sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-507 giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, chống nước và đạt thẩm mỹ cao.

Kìm bóp giắc Hanlong HT-508

Kìm bóp giắc Hanlong HT-508

Kìm bóp giắc Hanlong HT-508 : là loại kìm chuyên dụng bóp giắc F nén dọc chống nước, sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6. Sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-508 giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, chống nước và đạt thẩm mỹ cao.

Kìm bóp giắc Hanlong HT-106

Kìm bóp giắc Hanlong HT-106

Kìm bóp giắc Hanlong HT-106 : là loại kìm bóp giắc F loại ép ngang - lục giác, sử dụng cho các loại cáp RG59, RG6, RG11, sử dụng kìm bóp giắc Hanlong HT-106 giúp cho đầu giắc kết nối dây cáp được chắc chắn, đạt thẩm mỹ cao.

Kìm cắt cáp RG6-RG11Hanlong HT-A184D

Kìm cắt cáp RG6-RG11Hanlong HT-A184D

Kìm cắt cáp RG6-RG11Hanlong HT-A184D : sử dụng để cắt lõi đồng cáp RG59/RG6/RG11

Dao tiện cáp RG6/RG11 Hanlong HT-351

Dao tiện cáp RG6/RG11 Hanlong HT-351

Dao tiện cáp Hanlong HT-351 : Là thiết bị dùng để tiện vỏ cáp RG59, RG6, RG7, RG11, dùng cho các chuẩn giắc nén dọc.

Dao tiện cáp RG6 Hanlong HT-332

Dao tiện cáp RG6 Hanlong HT-332

Dao tiện cáp Hanlong HT-332 : Là thiết bị dùng để tiện vỏ cáp RG59/RG6, dùng cho các chuẩn giắc nén dọc.

Dao tiện cáp RG11 Hanlong HT-322C1

Dao tiện cáp RG11 Hanlong HT-322C1

Dao tiện cáp Hanlong HT-322C1 : Là thiết bị dùng để tiện vỏ cáp RG11, dùng cho các chuẩn giắc nén dọc.

Dao tiện cáp QR540 CablePrep SCT-540QR

Dao tiện cáp QR540 CablePrep SCT-540QR

Dụng cụ tiện cáp QR540 CablePrep SCT-540QR : Thiết bị chuyên dụng khi thi công cáp QR540.